Η Clear Spam αποτελεί μία από τις καλύτερες υπηρεσίες για τη προστασία των email, καθώς συνδυάζει κορυφαίο μηχανισμό Antispam με δύο μηχανές Antimalware, για προστασία από Ransomware.

Ο μηχανισμός βασίζεται σε signatures που ενημερώνονται καθημερινά καθώς και σε δυναμικές λίστες που αναγνωρίζουν τον αποστολέα από τη φήμη που έχει ο mail Server του στο internet.

Πρόσθετες τεχνικές διάγνωσης, περιλαμβάνουν Web Reputation, White/Blacklisting, SPF Checking, Anti-Spoofing και DKIM Signature Support.

Επιπλέον η Clear Spam χρησιμοποιεί self-learning μηχανισμούς όπως Bayesian Analysis, OCR, Content Analysis που ανεβάζουν τα ποσοστά επιτυχίας σε ψηλά επίπεδα ενώ ταυτόχρονα μειώνουν δραματικά την πιθανότητα λάθους «False Positive»

Η υπηρεσία Clear Spam προσφέρεται κατ’ επιλογή σε όλα τα προγράμματα του MailGR (Standard, Advanced, Hosted), ή αυτόνομη σε όσους επιλέγουν να χρησιμοποιούν άλλο Mail Server.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ClearSpam

  • Πολύ υψηλό ποσοστό προστασίας από Spam – Σχεδόν μηδενικά ποσοστά False Positive.
  • Δύο επίπεδα προστασίας από Advanced Persistent Threats έναντι των Ransomware.
  • Δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης κάθε email που διέρχεται από το Clear Spam.
  • Πλήρης διαχείριση με White/Black list, logging, καραντίνα.
  • Σε περίπτωση προβλήματος του MailServer, το Clear Spam αποθηκεύει τα email μέχρι η υπηρεσία να επανέλθει.
  • Inbound / Outbound Filtering

  • Malware & Virus Detection

  • IP / Domain Reputation Defence

  • Υποστήριξη

  • Antifraud / Spoof Protection

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ MAILGR ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ