ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κοινή Χρήση Με Τους Συνεργάτες

Υπάρχει δυνατότητα να μοιράζομαι ένα φάκελο μηνυμάτων (Folder) με άλλοuς συναδέλφους ;

Ναι, η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μέσω των Public Folders.

Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί η βοηθός μου το Calendar και να βλέπω τα ραντεβού που μου κλείνει ;

Ναι, τα Shared Calendars παρέχονται με όλα τα πακέτα.

Mπορούμε να χρησιμοποιούμε ανά ομάδες κοινούς πόρους, όπως calendars, tasks, contacts, αλλά να έχουμε μεικτά δικαιώματα ;

Ναι, o admin του domain σας μπορεί να ορίσει τα group και τα δικαιώματα. Π.χ. κάποιοι μόνο θα βλέπουν, ενώ άλλοι θα μπορούν και να τα επεξεργάζονται.

Μπορώ να έχω κοινές επαφές με όλους στην εταιρεία ;

Ναι, μπορούμε να εχουμε προσωπικά αλλά και κοινά contacts.

Χρήση Από Κινητό

Μπορώ να λαμβάνω και να στέλνω μηνύματα ενώ βρίσκομαι εκτός γραφείου, μέσω του κινητού ή του tablet ;

Ναι, Η υπηρεσία μας είναι συμβατή με όλα τα κινητά και tablet που διαθέτουν browser. Επιπλέον είναι συμβατή με όλες τις συσκευές που διαθέτουν πρωτόκολλο ActiveSync ή οποιονδήποτε email client.

Μπορούν οι επαφές/ημερολόγια/email του γραφείου μου να συγχρονίζουν με το κινητό μου (active sync) ;

Με το πακέτο Standard συγχρονίζονται όλες οι εφαρμογές (επαφές/ημερολόγια/mail) μέσω ActiveSync, ενώ με το Basic συγχρονίζονται μόνο τα email.

Ευκολίες Χρήσης

Μπορώ να έχω υπενθυμίσεις ;

Ναι, οι υπενθυμίσεις περιλαμβάνονται στα Calendars.

Υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση αλλαγής συσκευής να μην χάσω τα φίλτρα που χρησιμοποιώ για τη διαχείριση των εισερχόμενων μηνυμάτων μου ;

Tα φίλτρα αποθηκεύονται στους server μας, ώστε σε περίπτωση αλλαγής συσκευής να μην χάνονται. Μάλιστα ισχύουν και στο webmail.

Μπορώ να επεξεργάζομαι τα μηνύματα, τα ραντεβού και τις επαφές μου ακόμα και όταν δεν έχω σύνδεση internet ;

Ναι, η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω ActiveSync, στο πακέτο Standard.

Με ποιους email client συνεργάζεται ;

Υπάρχει συμβατότητα με όλους τους email Clients της αγοράς. Για κοινή όμως χρήση των πόρων όπως calendars, folders, contacts, taskes κλπ. απαιτείται Microsoft Outlook (2003,2007,2010,2013).

Διαχείριση

Μπορώ να έχω πλήρη διαχείριση του mail server ;

ΝΑΙ, η πλήρης διαχείριση του mail server από web console, παρέχεται στο πακέτο “Hosted”. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα του “Host your own Kerio”.

Μπορώ να έχω υπηρεσίες μαζικής αποστολής mail ;

Μόνο στα πακέτα “Hosted”.

Πως μπορώ να μεταφέρω τα email μου από τον Exchange ή άλλο Mail Server στο MailGR ;

Για όλους τους Mail Servers προσφέρουμε εργαλεία για αυτοματοποιημένη μεταφορά των μηνυμάτων. Για κάποιους Mail Servers, μεταξύ αυτών και τον Exchange, εκτός από τα emails μεταφέρονται αυτόματα τα ημερολόγια, οι επαφές καθώς και οι λογαριασμοί των χρηστών από το Active Directory.

Μπορώ να έχω το δικό μου Domain, με την υπηρεσία MailGR ;

Όλοι οι χρήστες του MailGR χρησιμοποιούν το δικό τους domain name στα email τους. π.χ. user@mycompany.gr. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για προσωποποιημένο footer στα εξερχόμενα mail.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ MAILGR ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ