ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

H ΥΠΗΡΕΣΙΑ MAILGR
ΔΙΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ EMAIL

  • Προστασία των Mail Servers από Firewalls που παρακολουθούνται από ειδικευμένους μηχανικούς.

  • Προστασία όλων των emails από μηχανισμούς APT για να αποκρούονται μηνύματα με Ransomware και άλλα Malware.

  • Outbound Antispam σε όλα τα Domains για να αποφεύγεται η ένταξη σε Blacklist σε περίπτωση μόλυνσης.

  • Δυνατότητα υπογραφής των μηνυμάτων για πιστοποίηση του αποστολέα.

  • Δυνατότητα κρυπτογράφησης μηνυμάτων με την Υπηρεσία Encrypt on the Go.

  • Οι Mail Servers επικοινωνούν με κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα (SSL & TLS) με τους χρήστες και τους Server αντίστοιχα.

  • Η εισαγωγή των συνθηματικών γίνεται σε πιστοποιημένη σελίδα.

  • Aποτροπή Spoof attacks με την χρηση SPF Records & DKIM entries.

  • Όλοι οι κωδικοι των χρηστών ειναι αποθηκευμένοι σε μορφή SHA.

  • Εργαλεία εντοπισμού και αποτροπής Directory Harvest Attacks

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ MAILGR ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ